Klāt maijs, kad LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (BVEF) bakalaura un maģistra programmu beidzēji gatavojas aizstāvēt savus noslēguma darbus, lai apliecinātu iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences. Lai bakalaura un maģistra darbu aizstāvēšanas prezentācijas un uzstāšanās būtu labi sagatavotas, BVEF 23. maijā plkst. 15.00 225. auditorijā aicina uz informatīvu semināru par noslēgumu darbu aizstāvēšanu un prezentācijas sagatavošanu.