No 22. līdz 26. februārim Latvijas Universitātes un fakultāšu Instagram kontos ikviens studētgribētājs varēs uzdot sev interesējošu jautājumu, uz kuriem atbildes sniegs LU studenti.

Katru dienu LU un fakultāšu Instagram Story sadaļā studenti aicinās uzdot sev interesējošos jautājumus par studijām Latvijas Universitātē. Jautājumus varēs iesūtīt īpaši izveidotā jautājumu logā. Studenti sniegs atbildes gan video formātā, gan rakstiski.

Vispārīgus jautājumus aicinām uzdot LU galvenajā Instagram kontā @universitate, bet, ja vēlies uzzināt par kādu konkrētu studiju programmu vai studiju dzīvi konkrētā fakultātē, jautājumus varēs uzdot fakultāšu Instagram kontos:

 • Humanitāro zinātņu fakultāte: @hzf.lu
 • Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte: @lubvef
 • Medicīnas fakultāte: @lu_medicinasfakultate
 • Datorikas fakultāte: @datorikasfakultate
 • Ķīmijas fakultāte: @kimijas.fakultate
 • Teoloģijas fakultāte: @te.teologi
 • Bioloģijas fakultāte: @lu_biologijasfakultate
 • Sociālo zinātņu fakultāte: @lu_szf
 • Juridiskā fakultāte: @lu_juridiskafakultate
 • Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte: @lu_gzzf
 • Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte: @ lu_fmof
 • Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte: @lu_ppmf
 • Vēstures un filozofijas fakultāte: @vff.sp