Reflektanti var pieteikties starptautiski akreditētās bakalaura, maģistra un doktora studiju programmām. Vienotā uzņemšana bakalaura studiju programmās notiks no 16. līdz 22. jūlijam, maģistra no 1. līdz 12. jūlijam, bet doktorantūras studijām no 19. līdz 30. augustam. LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes bakalaura programmu absolventi, kuru vidējais vērtējums un diplomdarba atzīme ir vismaz 8 balles, var pieteikties maģistra studijām ārpus konkursa no 1. līdz 5.jūlijam un iegūt budžeta vietu maģistra studiju programmās "Ekonomika" vai "Vadības zinības".

Topošie studenti var pieteikties akreditētās profesionālajās un akadēmiskajās bakalaura studiju programmās latviešu un angļu valodā, akreditētās profesionālajās un akadēmiskajās maģistra studiju programmās latviešu un angļu valodā, kā arī doktora studiju programmā.

Bakalaura studiju programmām pieteikties elektroniski varēs no 16. līdz 22. jūlijam plkst. 16.00, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Apstiprināt elektronisko pieteikumu vai pieteikties uz vietas augstskolās, kas piedalās vienotajā uzņemšanā, varēs no 16. līdz 22. jūlijam. Pieteikties un apstiprināt elektronisko pieteikumu varēs LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19 un citos uzņemšanas punktos.

Maģistra studiju programmām pieteikties varēs no 1. jūlija līdz 11. jūlijam. LU absolventi var pieteikties elektroniski izmantojot LUISa sistēmu, citu augstskolu absolventi aizpildot  elektronisko anketu vai klātienē Aspazijas bulvārī 5, 3.stāvā, 324.telpā pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās no plkst. 15.00 līdz 19.00, kā arī piektdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00.

Iestājpārbaudījumi - SP "Ekonomika" - 15.07. plkst. 11.00 306.telpā; SP "Vadības zinības" - 15.07. plkst. 10.00 404.telpā; PSP "Finanšu ekonomika" - 15.07. plkst. 12.00 305.telpā; SP "Grāmatvedība un audits" – 15.07. plkst. 10.00 412.telpā; SP "Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija" - 15.07. no plkst. 9.00 408.telpa; PSP "Starptautiskais bizness" - 15.07. plkst. 11.00 407.telpā; SP "Sabiedrības vadība" 15.07. plkst. 11.00 416.telpā, Aspazijas bulvārī 5, Rīgā.

Doktorantūras studijām pieteikties varēs no 19. līdz 30. augustam (no plkst. 9.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 16.00) LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19, 114. telpā. Gadījumos, kad persona nevar personīgi ierasties norādītajos datumos, tā iesniedzamos dokumentus nosūta ieskanētā veidā uz e-pasta adresi doktorantura@lu.lv, pievienojot apliecinājumu par nosūtītajiem dokumentiem un reģistrācijas maksas apmaksas apliecinājumu vai aizpildot elektronisko pieteikuma veidlapu.

Informāciju par interesējošām studiju programmām ir iespējams iegūt katru darbadienu, rakstot uz uznemsanabvef@lu.lv, zvanot 67034946 vai atnākot uz BVEF Studiju informācijas centru 312.telpā, Aspazijas bulv. 5, kā arī www.gribustudet.lv un www.bizness.lu.lv.

Share