Jau 1/4 gadsimtu Latvijā notiek Ekonomikas olimpiāde skolēniem. 2024.gada 8.maijā svinīgā pasākumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tika apsveikti visu valsts mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji, t.sk. ekonomikā. Par sasniegumiem ekonomikas olimpiādē tika pasniegtas 3 zelta, 8 sudraba un 6 bronzas medaļas. Olimpiādes laureātus Latvijas Universitātes (LU) Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (BVEF) vārdā sveica dekāns p.i. prof. Jānis Priede un olimpiādes organizators, fakultātes lektors Mārtiņš Danusēvičs.

Ja lielākais medaļu skaits aizceļoja uz Rīgas Valsts 1.ģimnāziju, tad divi labākie rezultāti valstī Ekonomikā bija skolēniem no RTU inženierzinātņu vidusskolas. Zelta un sudraba medaļu ieguvēji ieguva garantētās budžeta vietas LU BVEF bakalaura studiju programmās "Ekonomikas" un "Biznesa vadības".

Olimpiādē skolēniem bija jāanalizē Latvijas valsts parāds un budžeta deficīts, jānovērtē iespējamie risinājumi situācijas attīstībai. Ņemot vērā inflācijas radītos satricinājumus Latvijā un pasaulē, skolēniem bija jāskaidro ECB loma un lēmumi inflācijas apkarošanā, kā arī jāspriež par Latvijas valsts cīņu ar komercbanku "pārmērīgo" peļņu. Arvien būtiskāka loma olimpiādē tiek pievērsta finanšu pratībai, un šogad skolēniem bija jādemonstrē savu izpratni par Latvijas pensiju sistēmu.

Šī gada ekonomikas olimpiādes tēma bija "Valsts loma ekonomisko satricinājumu periodos".

Share