20.maijā notika monogrāfijas “Produktivitātes celšana: tendences un nākotnes izaicinājumi” atklāšanas svētki, kurā piedalījās Eiropas Komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis, Latvijas Universitātes (LU) rektors prof. Indriķis Muižnieks un LV PEAK priekšsēdētājs prof. Gundars Bērziņš un galvenā redaktore prof. Inna Šteinbuka.

“Ja Latvijai izdosies ilgtspējīgi kāpināt produktivitāti, tas būs tilts uz augstāku dzīves līmeni un labākām algām, pensijām un darbavietām, kas savukārt veicinās cilvēku atgriešanos Latvijā,” uzsver monogrāfijas zinātniskā redaktore, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle prof. Inna Šteinbuka.

Monogrāfija ir pirmais LV PEAK (Latvijas Produktivitātes, efektivitātes, attīstības un konkurences forums) zinātniskās darbības rezultāts. Tajā apkopoti pētījumi par produktivitāti un konkurētspējas faktoriem attīstītajās valstīs, Eiropas Savienībā un Latvijā. Grāmatā analizētas tendences, izaicinājumi un nepieciešamās izmaiņas Latvijas politikā. Tāpēc autori cer, ka monogrāfijas secinājumi tiks izmantoti ilgtspējīgu politisko lēmumu pieņemšanā, un tādējādi monogrāfija dos ieguvumu produktivitātes celšanā Latvijā.

Monogrāfija ir tapusi LZA Eiropas politiskas pētniecības institūtam sadarbojoties ar LU  Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti. Monogrāfija izdota sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā.

Share