No šī gada 27. novembra līdz 5. decembrim Ekonomikas un vadības fakultātes starptautiskās ekonomikas un komercdiplomātijas bakalaura programmas trešā un ceturtā kursu studenti, kā arī mācībspēki viesojās Latvijas Universitātes partneraugstskolā Fuldā, Vācijā (Hochschule Fulda).

Šī brauciena galvenais mērķis bija dalība konferencē "Mūsdienu pieeja starptautiskās uzņēmējdarbības vadības stratēģijām" ("Contemporary Issues in International Management Startegies"). Vērts atzīmēt, ka nedēļas laikā studenti papildus iesaistījās radošo darbnīcu aktivitātēs, tādējādi uzlabojot savas zināšanas mārketingā un organizāciju vadībā. Mūsu studenti arī bija sagatavojuši prezentācijas konferencei par tēmu „Latvijas valsts loma krīzes pārvarēšanā”.

Protams, neiztika bez ekskursijām –  viesiem izrādīja sāls raktuves un Aukstā Kara laika memoriālu "Point Alpha". Studenti viesojās arī Fuldas biznesa inkubatorā, kur viņus iepazīstināja ar vietējo uzņēmēju inovatīvajām idejām, savukārt notikumiem un iespaidiem bagātās nedēļas nobeiguma pasākums Fuldas Ziemassvētku tirdziņā nodrošināja pacilātu garastāvokli ilgajam mājupceļam.

Studentu vārdā raksta autore vēlētos pateikties starptautiskās ekonomikas un komercdiplomātijas programmas direktorei profesorei Ērikai Šumilo un profesorei Baibai Šavriņai, kā arī visiem mācībspēkiem, kas piedalījās brauciena organizācijā.

Share