Faculty of Business, Management and Economics staff

Starptautisko ekonomisko attiecību un komercijas zinātniskais institūts