Faculty of Business, Management and Economics staff

Jeļena Šalkovska


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Pētnieks

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Vadībzinātnes nodaļa
Asociētais profesors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 332. telpa
Tālrunis: 67034976

E-pasts: jelena.salkovska@lu.lv

Prombūtne: 05.07.2021 - 29.08.2021