Faculty of Business, Management and Economics staff

Jānis Priede


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Fakultātes dekāna p.i.

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas nodaļa
Fakultātes dekāna p.i.
Profesors

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Vadošais pētnieks

Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultāte
Fakultātes dekāna p.i.

Adrese: Aspazijas bulvāris 5-001
Telpa: 333. aud.
Tālrunis: 67034973

E-pasts: janis.priede@lu.lv

Prombūtne: 25.05.2024 - 01.06.2024

Konsultācijas: Katru nedēļu pirmdienās no 18:00 līdz , MS Teams. Iepriekš pieteikties e-pastā (apply in advance via e-mail): janis.priede@lu.lv