Faculty of Business, Management and Economics staff

Ivita Faituša

Pētnieks (Dr.)
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Docents
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Konsultācijas
Katru nedēļu otrdienās no 15:15 līdz 16:45, Aspazijas bulv. 5, 428.kab. 22.10. un 29.10. konsultācijas pārceltas uz sestdienām, 19.oktobrī 13:30-15:00 un 26.oktobri 16:00-17:30