Faculty of Business, Management and Economics staff

Kristīne Bērziņa


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Eksperts

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Pētnieks

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa
Lektors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 427. telpa
Tālrunis: 67034718

E-pasts: kristine.berzina@lu.lv

Prombūtne: 05.07.2021 - 29.08.2021

.