Faculty of Business, Management and Economics staff

Irina Solovjova


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Pētnieks (Dr.)

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Profesors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 435. telpa
Tālrunis: 67034953

E-pasts: irina.solovjova@lu.lv