Faculty of Business, Management and Economics staff

Lilita Seimuškāne


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Pētnieks (Dr.)
Projekta vadītājs

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Pētnieks (Dr.)

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Vadībzinātnes nodaļa
Docents

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 338. telpa
Tālrunis: 67034702

E-pasts: lilita.seimuskane@lu.lv

Prombūtne: 01.07.2020 - 12.07.2020