Faculty of Business, Management and Economics staff

Rita Freimane

Lektors
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Ekonomikas nodaļa
Pētnieks
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Konsultācijas
Katru nedēļu otrdienās no 08:45 līdz 10:15, 328. kab.. 10.09. konsultācija nenotiek komandējuma dēļ.