Faculty of Business, Management and Economics staff

Irina Možajeva


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas nodaļa
Docents

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Pētnieks (Dr.)

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 512. aud.

E-pasts: irina.mozajeva@lu.lv