Faculty of Business, Management and Economics staff

Margarita Dunska


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Fakultātes prodekāns

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa
Profesors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 528. telpa
Tālrunis: 67034951

E-pasts: margarita.dunska@lu.lv

.