Faculty of Business, Management and Economics staff

Nikolajs Nečvaļs


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Vadošais pētnieks

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 512. aud.

E-pasts: nikolajs.necvals@lu.lv

Prombūtne: 05.07.2021 - 31.08.2021

.