Faculty of Business, Management and Economics staff

Līga Leitāne


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Pētnieks

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Lektors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 433. telpa
Tālrunis: 67034955

E-pasts: liga.leitane@lu.lv

Prombūtne: 01.07.2020 - 25.08.2020