Faculty of Business, Management and Economics staff

Irina Skribāne


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas nodaļa
Lektors

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Pētnieks

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 331. aud.
Tālrunis: 67034977

E-pasts: irina.skribane@lu.lv

Prombūtne: 05.07.2021 - 18.07.2021