Faculty of Business, Management and Economics staff

Kārlis Praudiņš


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Pētnieks

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 328. telpa
Tālrunis: 67034748

E-pasts: karlis.praudins@lu.lv

Prombūtne: 05.07.2021 - 30.07.2021