Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ieva Aizsila, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes lektore
Ieva Aizsila, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes lektore

Ieva Aizsila: Vai labākā vieta jaunuzņēmumiem?
Liene Bērziņa, Sabiedrisko attiecību speciāliste
02.08.2017

Lai arī Latvijā netrūkst veiksmīgu piemēru, šobrīd start-up jeb jaunuzņēmumu bizness vairāk ir populārs pakalpojumu jomās, kurās nav nepieciešami lieli kapitālieguldījumi un daudz darbinieku. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā 2015. gadā bija 101208 ekonomiski aktīvi individuālie komersanti un komercsabiedrības, no kuriem apmēram 99 % atbilda MVU kategorijai. Attiecīgi no tiem 90% bija mikrouzņēmumi, 9% - mazie uzņēmumi, bet vidējie uzņēmumi - tikai 1%. Lai arī tradicionāli Latvija ir fokusējusies uz lielu ārvalstu uzņēmumu piesaisti, gadu no gada pieaug atbalsts arī vietējam mazajam biznesam.

Biznesa ideju attīstību Latvijā aktīvi uzrauga un atbalsta arī Eiropas Savienības fondi, programmas un citi finanšu instrumenti, kuru apguvē darbojas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Savukārt Ekonomikas ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir attīstījusi reģionālo biznesa inkubatoru tīklu un rīko regulāras mūsu uzņēmēju vizītes uz dažādām valstīm. 

Start-up idejas ne vienmēr ātri gūst patērētāju atzinību, tāpēc Latvijai ir iespēja sevi pozicionēt kā veiksmīgu partneri tieši biznesa uzsākšanas posmā, kad ir nepieciešams laiks, lai izstrādātu uzņēmuma darbības virzienu un gūtu pirmos ieņēmumus. Latvija, pateicoties savai atrašanās vietai un augsti kvalificētam darbaspēkam, var tikt uzskatīta par ideālu pētījumu un inovāciju testēšanas vidi. Vērtējot Eiropas tendences start-up biznesā, ikvienas valsts ekonomikai tā ir iespēja sasniegt potenciālu pieaugumu. Piemēram, šogad Maltā ir izveidots biznesa tehniskās palīdzības inkubators (TAKEOFF), kur sadarbībā ar Maltas Universitātes pētniekiem ir iespējams novērtēt un testēt savas biznesa idejas potenciālu. Kāpēc tas ir aktuāli? Ne tikai idejas unikalitāte un pasniegšanas veids ir pamats jaunuzņēmumam. Lai radītu labu ideju un pārvērstu to biznesā, nepieciešams pārbaudīt datus un faktus. Lai datus varētu efektīvi izmantot, ir jāsaprot, vai tie ir pareizi organizēti, apkopoti, ir jāspēj veikt to analīzi un pareizi interpretēt. Turklāt ne vienmēr visiem autoriem ir iespēja savu ideju testēt, piemēram, IT jomā, jo izmaksas ir salīdzinoši dārgas. Jāatzīmē, ka, vērtējot Latvijas nākotnes potenciālu, mums ir vairākas iespējas aktīvāk iesaistīties gan startup pētniecības, gan attīstības projektos. Tas varētu palīdzēt Latvijai risināt vairākus aktuālus izaicinājumus tādās nozarēs kā, piemēram, enerģētika, transports un veselība. 

Latvijai start-up bizness ir iespēja attīstīt vidi, kas atvieglo uzņēmumu dibināšanu un sniedz atbalstu uzņēmējiem viskritiskākajā brīdī. 

Publicēts laikrakstā "Dienas Bizness" 02.08.2017.