Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Piesakies studijām ekonomikas un vadībzinātnes doktorantūrā!
Liene Bērziņa, Sabiedrisko attiecību speciāliste
26.07.2017

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte (LU BVEF) piedāvā budžeta un maksas studiju vietas divās doktorantūras studiju programmās “Ekonomika” un “Vadībzinātnes”. Pieteikties studijām varēs no 14. līdz 18.augustam katru dienu no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 17.00 114.telpā, Raiņa bulvārī 19.

Lai pieteiktos doktora studiju programmās “Ekonomikas” un “Vadībzinātnes” doktorantūrā var pieteikties, ja iepriekš ir iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā vai vadībzinātnē.

Piesakoties studijām jāiesniedz šādi dokumenti: aizpildīta pieteikuma veidlapa; personu apliecinoša dokumenta kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu, kurā skaidri salasāms vārds, uzvārds un personas kods; iepriekšējās izglītības dokumenta un tā pielikuma kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu; dzīvesgājuma apraksts (CV), ietverot publicēto darbu un citu zinātnisko aktivitāšu aprakstu; rekomendācija studijām doktorantūrā (ja ir); promocijas darba tēmas pieteikums, kopā ar iespējamo zinātnisko vadītāju sagatavots un abu personu parakstīts izvēlētā darba pamatojums un iestrāde; akadēmiskās informācijas centra izziņas par izglītības dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu, ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs; reģistrācijas naudas (EUR 30,-) maksājuma čeks (saņemams Raiņa bulv. 19,  125.kab.).

Iestājpārrunas doktora studiju programmās notiks 5.septembrī plkst. 12.00 “Ekonomikas” (322.telpā), bet “Vadībzinātne” - 7.septembrī plkst. 12.00, 322.telpā, Aspazijas bulvārī 5. Ierodoties uz iestājpārrunām, līdzi ir jāņem pase vai personas apliecība (identifikācijas karte). Iepazīties ar uzņemšanas kritērijiem doktora studijās var: http://www.lu.lv/gribustudet/doktorantura/kartiba/pieteiksanas/kriteriji/

Rezultātu paziņošana notiks līdz 22.septembrim, bet reģistrēties studijām varēs no  25. līdz 29.septembrim.

Informāciju par interesējošām studiju programmām ir iespējams iegūt katru darbadienu, rakstot un zvanot, kā arī www.bizness.lu.lv.