Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Metodiskie norādījumi noslēguma darbiem
Pēdējās izmaiņas veiktas:
26.05.2017
Noslēguma darbu gala aizstāvēšanas  komisijas

Studenta iesnieguma paraugs

Metodiskie norādījumi  noslēguma darbu (bakalaura darbu, diplomdarbu un maģistra darbu) izstrādāšanai un aizstāvēšanai

Profesionālās maģistra programmas "Finanšu ekonomika" maģistra darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas norādījumi

Profesionālā bakalaura studiju programmas ”E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas” METODISKIE NORĀDĪJUMI DIPLOMDARBA IZSTRĀDĀŠANAI