Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Metodiskie norādījumi kursa darbu un prakses pārskatu izstrādāšanai
Pēdējās izmaiņas veiktas:
06.07.2017
  • E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas studiju programma

Kursa darbi

Metodiskie norādījumi kursa darba „Tīmekļa vietnes organizācija” izstrādei      Kursa darba noformēšanas piemērs

Metodiskie norādījumi kursa darba „Tīmekļa vietnes projektēšana” izstrādei     Kursa darba noformēšanas piemērs

Prakses (EBLVS studentiem)  Prakses nolikums              PRAKŠU UN DARBA SLUDINĀJUMI         LikeIT - vietne darba meklētājiem

1. prakse ("Informācijas sistēmu vide" mācību prakses uzdevumi un programma)

2. prakse ("E-biznesa informācijas sistēmas" mācību prakses uzdevumi un programma)

Apliecinājums prakses veikšanai 

LĪGUMS par studējošo prakses nodrošināšanu EBLVS PLK, 4.sem. no 10.04.2017.  līdz 04.06.2017. (1 prakse „ Informācijas sistēmu vide” 8 KP). Piezīme: līgumam jābūt izdrukātam uz vienas lapas no abām pusēm trīs eksemplāros.   Prakses organizēšanas kārtība, prakses konsultante un vadītāji 

LĪGUMS par studējošo prakses nodrošināšanu EBLVS NLK, 8. sem. no 06.02.2017.  līdz 11.06.2017. (2 prakse „e-biznesa informācijas sistēmas” 18 KP)  Piezīme: līgumam jābūt izdrukātam uz vienas lapas no abām pusēm trīs eksemplāros. Prakses organizēšanas kārtība, prakses konsultante un vadītāji 

Līgums par studējošo prakses nodrošināšanu PLK 4. kursam 2016. /2017. mācību gadam.      Piezīme: līgumam jābūt izdrukātam uz vienas lapas no abām pusēm trīs eksemplāros.

Līgums par studējošo prakses nodrošināšanu NLK 3. kursam 2016. /2017. mācību gadam.      Piezīme: līgumam jābūt izdrukātam uz vienas lapas no abām pusēm trīs eksemplāros. 

AGREEMENT for providing the student’s practice  

  • Grāmatvedība, analīze un audits – profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

METODISKIE NORĀDĪJUMI KURSA DARBU IZSTRĀDĀŠANAI 

  • Projektu vadīšanas – profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma

Prakses nolikums

Prakses pieteikuma veidlapa

Prakses līgums latviešu valodā.

Prakses līgums angļu val. / AGREEMENT for providing the student’s practice 

Prakse I „ Projektu izstāde un analīze”

-Prakses uzdevumi

-Prakses organizēšana

Prakse II „Projektu vadīšanas procesi”   

-Prakses uzdevumi

-Prakses organizēšana 

  • Vadības zinības – bakalaura studiju programma (Business Administration)

- METODISKIE NORĀDĪJUMI 1. KURSA DARBA IZSTRĀDĀŠANAI

- METODISKIE NORĀDĪJUMI 2. KURSA DARBA IZSTRĀDĀŠANAI PA STUDIJU  VIRZIENIEM:

- publiskā pārvalde
- organizāciju vadība
- starptautiskās ekonomiskās attiecības un starptautiskais bizness
- mārketings un kvalitātes vadība
- tūrisma un viesnīcu vadība
- vide un uzņēmējdarbības vadība 

AKADĒMISKĀ PRAKSE

Vadības zinību bakalaura studiju programmas akadēmiskās prakses nolikums

Vadības zinību bakalaura studiju programmas akadēmiskās prakses pielikumi

Methodological Guidelines for writing term papers

Internship description

Academic placement application