Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Erasmus+ pasniedzēju mobilitāte
Pēdējās izmaiņas veiktas:
30.11.2016

Erasmus+ pasniedzēju mobilitātes galvenais uzdevums ir pasniedzēja lekciju lasīšana ārvalstu partneraugstskolā, ar kuru LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātei ir noslēgts.

Erasmus+ līgums konkrētajā studiju virzienā, kas paredz savstarpēju pasniedzēju apmaiņu. Papildus lekciju lasīšanai pasniedzējs var sniegt konsultācijas, kā arī piedalīties dažādos pasākumos, kas ir saistīti ar studiju problēmām.

Erasmus+ pasniedzēju mobilitātes dalībnieka MINIMĀLAIS uzturēšanās periods ārvalstu partneraugstskolā ir 5 dienas (ieskaitot ceļu).

Minimālais nolasīto lekciju stundu skaits partneraugstskolā 5 dienu vizītes laikā ir 8 stundas.

Ja pasniedzēja vizītes periods ievērojami pārsniedz 5 dienas (piemēram, ir 9-12 dienas), pasniedzējam jānolasa partneraugstskolā vairāk lekciju stundu. Tikai ar šādiem nosacījumiem var tikt realizēta Erasmus+ pasniedzēju mobilitāte.

Tiesības pretendēt uz pasniedzēju mobilitāti Erasmus+ partneraugstskolās un citu sadarbības līgumu ietvaros, ir LU BVEF pasniedzējiem, kas uz pieteikšanās brīdi ir LU EVF vismaz pusslodzes pamatdarbā strādājoši.