Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Vadībzinātnes nodaļa
Pēdējās izmaiņas veiktas:
25.05.2017

 

Nodaļas vadītājs asoc. prof. Andrejs Cekuls

BVEF asociētais profesors ar vairāk nekā 20 gadu praktisko pieredzi starptautisko uzņēmumu un pārdošanas projektu vadīšanā. Akadēmiskās un zinātniskās intereses ir saistītas ar organizācijas vadību, līderību, uzņēmējdarbības problemātikas un konkurences izzināšanas jomām. Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP) organizācijas biedrs un Latvijas Zinātņu padomes eksperts vadībzinātnē. Vairāku publikāciju autors par vadībzinības aktuālajiem jautājumiem. A. Cekuls uzstājies starptautiskajās konferencēs Eiropā un ASV.

337.telpa, tel. 67034728, andrejs.cekuls@lu.lv

 

 

 

Nodaļas pētnieciskās darbības galvenie virzieni un atbildīgie:

  • Vadībzinība (Prof. Andris Deniņš)
  • Bizness (Asoc.prof. Gundars Bērziņš)
  • Mārketings (Asoc. prof. Anda Batraga)
  • Projektu vadība (Prof. Inesa Vorončuka)
  • Sabiedrības vadība (Prof. Inesa Vorončuka)
  • Biznesa analītika (Prof. Daina Šķiltere)

 

Metodiķe: Marina Polupanova, 327.telpa, tel. 67034749, marina.polupanova@lu.lv

Konsultāciju laiki

Vārds, uzvārds

Amats

Telpa

e-pasts

Darba tel.

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

Andrejs Cekuls

nodaļas vad., asoc. profesors

337

andrejs.cekuls@lu.lv

67034728

18.00-20.00

Andris Deniņš

profesors

327

andris.denins@lu.lv

67034750

16.00-18.00

Inesa Vorončuka

profesore

338

inesa.voroncuka@lu.lv

67034727

15.00-17.00

konsultācijas 18.05.2017. un 25.05.2017. NENOTIKS! Papildus konsultācijas notiks 29.05.2017. plkst. 15.00-17.00 un 01.06.2017. plkst. 15.00-18.00

Žaneta Ilmete

profesore emeritus

338

zaneta.ilmete@lu.lv

67034702

17.00-18.30

Daina Šķiltere

profesore

338

daina.skiltere@lu.lv

67034753

 

16.00-18.00

Māris Purgailis

profesors

338

maris.purgailis@lu.lv

67034753

 Iepriekš vienojoties rakstiski pa e-pastu 

17.00-18.00

Biruta Sloka 

profesore

338

biruta.sloka@lu.lv

67033835 67034702 29244966

17.00-18.00 

Konsultācijas no 23.05. 17.00 – 18.00 pārcelta uz 30.05 18.00-19.00. un no 27.05 16.00 – 17.00 pārcelta uz sestdienu, 3.06 15.00-16.00. 

16.00-17.00

 

Anda Batraga

asoc.profesore

332

anda.batraga@lu.lv

67034612

 

 

konsultācija no 18.05.2017. pārcelta uz 20.05.2017. 12.40-13.40 25.05.2017. plkst. 13.00-14.30 30.05.2017. plkst. 13.00-15.00

 

Gundars Bērziņš

asoc.profesors

526

gundars.berzins@lu.lv

67034701

16.00-18.00

Vadims Danovičs

asoc.profesors

332

vadims.danovics@lu.lv

67034612

 

18.00 - 19.30

Džineta Dimante

asoc.profesore

327

dzineta.dimante@lu.lv

67034749

 

15.00-17.00

Jeļena Šalkovska

docente

332

jelena.salkovska@lu.lv

67034760

 

14.00-16.00

Lilita Seimuškāne

docente

338

lilita.seimuskane@lu.lv

67034702

 pēc vienošanās ar studentiem

Kārlis Purmalis

docents

327

karlis.purmalis@lu.lv

67034749

 

18.00-20.00

Daiga Āboltiņa

lektore

338

daiga.aboltina@lu.lv

67034702

16.00-18.00

Mārtiņš Danusēvičs

lektors

338

martins.danusevics@lu.lv

67034702

 

16.00-17.00

konsultācijas citos laikos vienojoties rakstiski pa e-pastu

Irina Rezepina

lektore

327

irina.rezepina@lu.lv

67034749

 

 14.00-16.00

Jūlija Bulatova

lektore

327

julija.bulatova@lu.lv

67034749

22033933

16.00-17.00

 

16.00-17.00

Laila Stabulniece

lektore

332

laila.stabulniece@lu.lv

67034760

 16.00-17.00 (kuratora stunda) ; 17.00-18.00

 

Andžela Veselova

lektore

332

andzela.veselova@lu.lv

67034760

14.00-15.00.

Herberts Ozoliņš

pasniedzējs

herberts.ozolins@gmail.com

Juris Benders

pasniedzējs

juris.benders@lu.lv

Vladimirs Rojenko

pasniedzējs

vladimirs.rojenko@lu.lv

Iveta Magone 

pasniedzēja

imago@inbox.lv

Olga Stariņeca

pasniedzēja

olga.starineca@lu.lv