Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Dekanāts
Pēdējās izmaiņas veiktas:
02.05.2017

 

Dekāns asoc. prof. Gundars Bērziņš  

526.telpa

gundars.berzins@lu.lv

Tālr.: 67034733

Gundars Bērziņš ir BVEF dekāns un asociētais profesors. Ieguvis doktora grādu vadības zinātnē un kā vadošais pētnieks piedalījies daudzos pētniecības projektos, ir starptautisku zinātnisko publikāciju autors. Vienlaikus viņš ir arī "SSE Rīga Foundation" valdes loceklis un LU studentu Biznesa inkubatora padomes loceklis. Iepriekš ieņēmis Latvijas Universitātes Kanclera amatu. Ilgu laiku darbojies arī privātajā biznesā. Viņa kaislība ir stratēģijas un stratēģiskā domāšanas nozīme biznesā. Ar aizrautību lasa studentiem lekcijas par "Vadības teorijas", "Uzņēmējdarbības stratēģijas un politikas vadība" un "Stratēģiskā un operatīvā plānošana".

  

 

Zinātņu prodekāne prof. Signe Bāliņa

527. telpa

e-pasts: signe.balina@lu.lv

Tālr.: 67034723

Signe Bāliņa ir BVEF profesore un IT kompetences centra vadītāja. Viņai ir nopietna pieredze valsts pārvaldes darbā – bijusi īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās, bet pašlaik ir vides un reģionālās attīstības ministra padomniece, kā arī Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas prezidente, darbojusies arī biznesā, ieņemot AS "Datorzinību centrs" valdes priekšsēdētājas amatu. Profesorei ir unikāla pieredze valsts finansēto pētījumu projektu un programmu īstenošanā, kā arī starptautisku, tostarp Eiropas Komisijas projektu vadībā.

 

 

Studiju prodekāne prof. Margarita Dunska 

528. telpa 

Tālr.: 67034758

e-pasts: margarita.dunska@lu.lv 

Margarita Dunska ir BVEF profesore, viņas akadēmiskās intereses ir saistītas ar ekonomiku, starptautisko ekonomiku un finansēm. Daudzus gadus M. Dunska ir viena no vadošajām ekspertēm šajos jautājumos, tostarp Akadēmiskā informācijas centra eksperte, ir piedalījusies vairāku programmu akreditācijā citās augstskolās. Profesorei ir arī ilggadēja pieredze administratīvajā darbā augstākajā izglītībā. Pēdējos gados viņa ir BVEF studentu skaita ziņā lielāko programmu direktore, viņas pārziņā ir Vadības zinību bakalaura un maģistra programmas.

 

 

 

 

Izpilddirektore Sofija Kristele, 529.telpa, tālr.:  67034744, e-pasts sofija.kristele@lu.lv

 

 

 

 

 

 

 

 Mārketinga un komunikācijas vadītāja Evija Ansonska, 522.telpa,  tālr.:26011887, e-pasts evija.ansonska@lu.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Bērziņa, 522.telpa, tālr.: 29838689, e-pasts berzina.liene@lu.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārējo sakaru koordinatore Zane Svilāne, 531. telpa, tālr.: 67034789, e-pasts zane.svilane@lu.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekāna palīgs Pāvels Fricbergs, 530.telpa,  tālr.: 67034776, e-pasts pavels.fricbergs@lu.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekāna palīgs studiju procesā Anita Rudāja, 524. telpa, tālr.: 67034610, e-pasts anita.rudaja@lu.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekāna palīgs zinātnes jautājumos Kristīne Liepiņa, 524. telpa, tālr.: 67034725, kristine.liepina@lu.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

Izpilddirektores palīgs Jūlija Vladimirova, 530.telpa, tālr.: 67034720, e-pasts julija.vladimirova@lu.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecākā sekretāre Ella Jākobsone, 526.telpa, tālr.: 67034701, e-pasts ella.jakobsone@lu.lv